Loading...
درباره ما2018-05-15T04:12:02+04:30

موسسه حقوقی پارس راین مهر بین الملل به عنوان نماینده رسمی شرکت اسلواکی درایران با بهره گیری از وکلا کارشناسان و متخصصان مجرب خدمات زیر را به شما متقاضیان محترم ارائه می نماید:

1- ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره در زمینه:

  • دریافت اجازه اقامت در کشور های اروپایی
  • سرمایه گذاری
  • خرید ملک
  • راه اندازی کسب وکار

2- انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوق بین الملی

3- ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی به عنوان مشاور حقوقی یا کارشناسی در دعاوی کیفری و حقوقی

4- انجام وکالت در مراجه قضایی-اداری-مالی-شهرداری ها و کمسیون هاو کلیه امور مربوط به داوری و داوری بین اشخاص حقیقی و حقوقی

5- انجام کلیه امور حقوقی و مشاوره به شرکت های بین المللی و خارج از ایران