نکاتی که راجع به اقامت در اروپا باید حتما مورد توجه قرار دهید

اطمینان حاصل کنید که امور مربوط به مجوز اقامت شما در کشور اروپایی توسط شرکت اروپایی و وکلای رسمی کشور اروپایی انجام‌ می شود.

قرارداد ارائه خدمات اقامتی را با شرکت اروپایی را در همان کشور منعقد کنید زیرا در صورت تخلف شرکت اروپایی، قوانین اروپا مجازاتهای سنگینی را برای شرکت متخلف اعمال می کنند.

در نظر داشته باشید قرارداد رسمی و محضری در کشورهای اروپایی بر قرارداد عادی غیر محضری برتری دارد.

2018-08-26T21:58:03+04:30