Loading...
پکیج طلایی2018-11-26T13:31:48+03:30

ثبت شرکت در اروپا + اخذ اقامت اروپا + مالکیت واحد مسکونی

بازهم تیم سرمایه گذاری و وکلای حرفه ای ما، طرحی نو و منحصر بفرد را که تاکنون هیچ مشاور داخلی وخارجی آن را ارائه نکرده خدمت شما معرفی می نماید. این ادعا به این دلیل عنوان می شود، چون ما با سرمایه گذاری واقعی درمنطقه به نمایندگی و از طرف شما، ولی با سرمایه اولیه خودمان، به دولتهای اروپایی ثابت نمودیم که ایرانیان فقط بدنبال اخذ کارت اقامت وعدم توجه ورعایت ضوابط قانونی این کشورها نیستند، وبا این پکیج یک حرکت پویا درمفید نشان دادن شما عزیزان دراقتصاد این کشورها ارایه نموده ایم. ازیک سو با تجربه ای که ما پس از اخذ بیش از ٢٠٠ کارت اقامت اروپا بدست آورده ایم، و به لحاظ مسایل امنیتی، مهاجرت و اقتصادی دولتهای اروپایی، به این نتیجه رسیدیم که دربسیاری موارد تمدید کارت اقامت اروپا برای کسانی که فقط یک شرکت غیر فعال در اسلواکی دارند و هیچگونه سرمایه گذاری و حرکت مالی نشان نداده اند، بسیار سخت و ریسکی شده وحتی نتیجه منفی هم دربر داشته است. از سوی دیگر متقاضیان محترم نیز بدنبال ریسک کمتر و پایگاهی امن با روشی مطمئن هستند تا با آرامش سرمایه گذاری نموده، و با کمترین خسارت به اهداف خود رسیده و در رابطه با تمدید اقامت خود وخانواده شان نگرانی واضطرابی نداشته باشند. پس دراین راستا ما نیز می بایستی در راستای احترام به قوانین ورعایت ضوابط این کشورها ازیک سو، وتامین امنیت و آسایش برای متقاضیان خود ازسوی دیگر، با ارایه روش های کاملا تخصصی ومطالعه شده، یک راهکار مناسب طراحی نموده وخدمت شما ارایه نماییم، تا ازسردرگمی درآمده و با روشی مطمئن و تضمین شده به اهداف خود دراروپا دست یابید. دراین پکیج علاوه  بر ثبت شرکت و ارایه طرح توجیهی، مالکیت یک واحد آپارتمان در این کشور را نیز به حرکت اقتصادی شما اضافه نموده، تا تمدید اقامت شما را تضمین نموده و نظر مثبت دولت اسلواکی را برروی فایل اقامت شما فراهم نماییم.

در این پکیج شما سرویس های قانونی ذیل را از ما دریافت خواهید نمود:

مالکیت یک واحد مسکونی، با قرارداد واگذاری محضری بنام متقاضی

این واحدهای مسکونی درفاصله ۱۹٠ کیلومتری شهر(Bratislava پایتخت جمهوری اسلواکی) واقع شده و بنا به تعداد متقاضیان در یک خانواده، بصورت آپارتمانی موجود هستند (اطلاعات کامل موجود است)

مالکیت یک شرکت اروپایی، ثبت شده درجمهوری اسلواکی وبنام خودتان

اخذ اقامت شنگن برای خود وخانواده تان، و تضمین تمدید اقامت اروپا تا اخذ اقامت دایم وحتی شهروندی طی قرارداد محضری

هماهنگی کلیه امور و هزینه های مربوط به حسابداری، دفترداری، تهیه آدرس سال بعد و وکلای مربوطه جهت فعال و قانونی نشان دادن شرکت شما دراسلواکی، جهت تمدید کارت اقامت درسالهای بعد

تهیه و تحویل کلیه دفاترمالی شرکت شما به اداره دارایی و بیمه، و تمیز نگه داشتن مسایل مالیاتی و بیمه خودتان و شرکت شما

سایر پکیج های ویژه موسسه پارس راین مهر برای اقامت در اسلواکی